RF Plasma System

RF Plasma System

 DIENER ZEPTO BASIC 1 NEEDLE FLOW RF

DIENER ZEPTO BASIC 1 NEEDLE FLOW RF

 • ZEPTO BASIC 1
 • Ø 105 mm x L 200 mm
 • 1.7 L

$8,960.00 Ex Tax: $8,960.00

 DIENER ZEPTO RIE

DIENER ZEPTO RIE

 • ZEPTO RIE
 • Ø 190 mm x L 60 mm
 • 1 L

$14,600.00 Ex Tax: $14,600.00

DIENER ATTO BASIC 2 NEEDLE FLOW RF

DIENER ATTO BASIC 2 NEEDLE FLOW RF

 • ATTO BASIC 2
 • Ø 211 mm x L 300 mm
 • 10.5 L

$17,800.00 Ex Tax: $17,800.00

 DIENER ZEPTO BASIC 2 NEEDLE FLOW RF

DIENER ZEPTO BASIC 2 NEEDLE FLOW RF

 • ZEPTO BASIC 2
 • Ø 105 mm x L 300 mm
 • 2.6L

$16,400.00 Ex Tax: $16,400.00

 DIENER ZEPTO TOUCH SCREEN WITH 1 MFC RF

DIENER ZEPTO TOUCH SCREEN WITH 1 MFC RF

 • ZEPTO TOUCH SCREEN WITH 1 MFC
 • Ø 105 mm x L 300 mm
 • 2.6L

$19,900.00 Ex Tax: $19,900.00

DIENER ATTO BASIC 1MFC TOUCH SCREEN RF

DIENER ATTO BASIC 1MFC TOUCH SCREEN RF

 • ATTO BASIC 1MFC
 • Touch Screen
 • Ø 211 mm x L 300 mm
 • 10.5 L

$24,690.00 Ex Tax: $24,690.00

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)